ZAŠTO SE AUDITIVNO PROCESIRANJE UČI KROZ MUZIKU I POKRET

ZAŠTO SE AUDITIVNO PROCESIRANJE UČI KROZ MUZIKU I POKRET

Deca ne dolaze u savršenim, urednim malim paketima. Oni dolaze sa različitostima, spontanošću, energijom i neverovatnom ličnošću. Neki dolaze sa fizičkim invaliditetom, izazovima u učenju i / ili problemima u ponašanju. Sa svakom od ovih razlika, može biti teško pronaći pravu intervenciju i programe koji pomažu deci kako bi dostigli svoj potencijal.

logovox

Zavisno od deteta i njegovih specifičnih potreba, moramo pronaći gde su praznine, pre integrisanja metoda koje pomažu. Svaki program i metod koji koristimo je samo jedan deo za veću slagalicu. Obično je potrebno nekoliko vrsta programa koji pomažu svakoj oblasti dečijeg akademskog razvoja. Za neku decu moramo početi da im pomažemo od njihovih nižih nivoa jer imaju razvojnih problema, probleme sa govorom i jezikom, probleme s vestibularnim sistemom, finom motorikom i propriocepcijom, dok je drugima potrebna samo pomoć na višim nivoima koji se koriste za čitanje, pisanje, matematiku i razumevanje.

Jedna intervencija koja izgleda kao „čudo program“ za mnoge mališane je kretanje. Aktivnosti zasnovane na pokretu pomažu mozgu vašeg deteta da razvija mozak. Deluje na levu i desnu stranu mozga kako bi izgradio te neuronske veze, a istovremeno gradi mozak odozgo na dole i odozdo prema napred, a to su područja koja poboljšavaju ekspresivan jezik, zadržavanje naučenog materijala, razumevanje, emocionalnu stabilnost, rezonovanje, kritičko razmišljanje i još mnogo toga. Ako imate dete koje ima problema u školi, možda ćete želeti da počnete odavde da vidite da li postoje nedostaci u učenju zbog prekida sa tim neuronskim vezama. Međutim, iako kretanje može biti kritični deo akademske slagalice vašeg deteta, to nije jedini odgovor.

logovox

Kretanje može učiniti čuda za vestibularni, vizuelni i proprioceptivni sistem vašeg deteta, zajedno sa koordinacijom ruka-oko, finom motorikom i zadržanim primitivnim refleksima, ali to još uvek ne čini kompletnu pomoć detetu u slušnoj obradi.

Budući da terapija kretanjem ne može da reši sve akademske teškoće vašeg deteta ili studenta, možda biste želeli da uključite terapiju zasnovanu na muzici da biste otvorili detetvo čula sluha za više učenje, posebno kada se zadaje zajedno sa kretanjem.

Bili biste iznenađeni koliko se dece svakodnevno bori sa slušnom obradom podataka i često se ne mogu setiti šta imaju za domaći zadatak ili se ne mogu prisetiti činjenica i detalja kada se pripremaju za kontrolni ili ispit. Mnogi roditelji često kažu da će vežbati pisanje reči i slova pre spavanja, da vide kako njihovo dete napreduje, a onda ujutro kao da njihovo dete nikada ranije u životu nije videlo iste reči i slova. Zadržavanja jednostavno nema. To je razlog i svrha korišćenja terapijskih programa zasnovanih na muzici kako bi se pomoglo deci da čuvaju, zadržavaju, sećaju se činjenica i detalja.

Pored toga, terapija zasnovana na muzici može biti u mogućnosti da pomogne deci koja imaju problema sa govorom i jezikom. Neka deca koja nisu verbalna mogu čak postići ogroman napredak i početi da brbljaju, izgovaraju reči, i na kraju napreduju do potpune konverzacije.

logovox

Programi poput Soundsory koriste tehnike ritmičke terapije koje su pomogle hiljadama dece koja se bore sa izazovima učenja da poboljšaju svoje učinke. Sa opsežnim istraživanjima i studijama slučaja, zvučna terapija imala je uticaja na poboljšanje pažnje, poremećaje slušne obrade, ADHD, disleksiju, autizam, socijalne i bihevioralne izazove i mnoge druge problem učenja. Zvučna muzička terapija u kombinaciji sa pokretom poboljšava niže nivoe mozga koji se koriste za motoričke sposobnosti, pažnju i ponašanje i druge razvojne sisteme. Pored toga, mnogi centri za učenje širom sveta koristili su kondukciju (zvučnu terapiju) sa tradicionalnom terapijom pokretom kao način da pomognu deci koja imaju poremećaje slušne obrade, kako bi deca dobila „senzornu hranu“ koja im je potrebna da regulišu svoje telo za učenje u učionici.

Tekst pripremila

Master logoped Vanja Kostić

www.soundsory.com