GOVORNO-JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE

U dečijem uzrastu može da se javi čitav spektar govorno-jezičkih poremećaja. Neki poremećaji su manje upadljivi , dok drugi vidljivo utiču na detetov razvoj, učenje, socijalizaciju i uopšteno na kvalitet…

0 Comments