LOGOVOX NA DVE LOKACIJE Slobodana Selenića 2, Novo naselje i Miće Popovića 27, Novi Sad

Logoped Novi Sad defektolog preporuka, privatno, cena, iskustva.

Logopedsko - defektološki centar LogoVox

U našem centru primenjujemo najsavremene metode i terapije: Soundsory program, TOMATIS® metoda, terapije oralnog postavljanja uz pomoć Talk tools instrumenata, FORBRAIN@ specijalizovan neuronski uređaj, Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR) i sl.

Radimo na detekciji, prevenciji, ranoj stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih.

Logoped tretman

Tretman obuhvata primenu raznih metoda i tehnika u cilju otklanjanja govorno-jezičke patologije i poremećaja komunikacije.

Defektolog tretman

Defektološki tretman podrazumeva podsticanje onih domena razvoja u kojima dete sporije napreduje ili se primećuje zastoj u napretku.

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija

Neuropsihološko testiranje kojim dobijete uvid u vaše intelektualno i kognitivno funkcionisanje.

MNRI, Tui Na masaža, Building block

MNRI program podrazumeva korišćenje prirodnih neinvazivnih pokreta koji se lako uče.

Logo Vox

Logopedsko-defektološki centar LogoVox nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu kako sa decom tako i sa odraslim osobama koje imaju različite govorno-jezičke poremećaje.

Zašto odabrati nas?

Želja nam je da ljubav pema svom pozivu usmerimo ka onima kojima je naša pomoć potrebna.

Tim stručnjaka

Udružili smo se u cilju da pružimo stručnu pomoć iz oblasti patologije govora i jezika, motornih, senzornih i psihofizioloških poremećaja dece i odraslih.

Rad u našem Centru

Radimo na detekciji, prevenciji, ranoj stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih. Rad u našem Centru je individulan i prilagođen svakom pojedincu.

Zajedno sa Vama

Smatramo da su roditeji bitni članovi tima i naši koterapeuti u radu, te se zato posebna pažnja poklanja ostvarivanju saradnje sa porodicom.

Postanite deo naše porodice a mi ćemo Vaše poverenje opravdati zajedničkim rezultatima jer SVI IMAJU PRAVA NA GLAS I GOVOR.