Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR)

Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR)

Skale se koriste za procenu jezičkog razumevanja i produkcije kod dece uzrasta od 2 do 7 godina. Test se sastoji od dve skale: Skale jezičkog razumevanja i Skale jezičke produkcije.

Testovni materijal koji se koristi u proceni je prilagođen deci, a zadaci u okviru testova imaju formu igre i samim tim čine test zabavnim za dete. Skale primenjuju samo logopedi u dijagnostičkom postupku. Osim procene jezičkih sposobnosti, od pojedinačne reči do produkcije složenih sintaktičkih struktura, skalama se procenjuje i sposobnost inferencijalnog rezonovanja kao i metajezičke sposobnosti.

Rezultati koji se dobijaju primenom ovih skala se obrađuju i daju detaljan uvid jezičkog postignuća deteta, na osnovu kog se kreira individualni plan tretmana za svako dete.

Nove Reynell razvojne jezičke skale, pored toga što pružaju detaljan uvid u detetova jezička postignuća, daju nam mogućnost retestiranja u cilju praćenja detetovog napretka na planu jezičkog razumevanja i produkcije.