Logopedsko-defektološki centar LogoVox nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu kako sa decom tako i sa odraslim osobama koje imaju različite govorno-jezičke poremećaje.

Mi smo tim stručnjaka koji čine logopedi, surdoaudilozi, defektolozi , reedukatori psihomotorike i psiholozi.

Udružili smo se u cilju da pružimo stručnu pomoć iz oblasti patologije govora i jezika, motornih, senzornih i psihofizioloških poremećaja dece i odraslih.

Želja nam je da ljubav pema svom pozivu usmerimo ka onima kojima je naša pomoć potrebna.

Radimo na detekciji, prevenciji, ranoj stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih. Rad u našem Centru je individualan i prilagođen svakom pojedincu.

Naša obaveza je da se svakodnevno stručno usavršavamo u različitim oblastima kako bi vam pružili kvalitetniju i sveobuhvatniju podršku.

logovox logo

Smatramo da su roditeji bitni članovi tima i naši koterapeuti u radu, te se zato posebna pažnja poklanja ostvarivanju saradnje sa porodicom.

Postanite deo naše porodice a mi ćemo vaše poverenje opravdati zajedničkim rezultatima jer SVI IMAJU PRAVA NA GLAS I GOVOR.

Vaš

Logopedsko-defektološki centar LogoVox

Aleksandra Vukić

Mast. defektolog-logoped

Rođena je 1987. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Velikoj Plani. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,  na smeru logopedije.

“Nastavak…“

Diplomirala je 2011. na osnovnim studijama i nastavila školovanje na master studijama na istom fakultetu. Nakon završenih master studija, 2012. godine, postaje pripravnik Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Tom prilikom je radila na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, odseku fonijatrije, Institutu za neurologiju, kao i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović“. Nakon završenog pripravničkog staža nastavlja saradnju sa Kliničkim centrom Srbije. 2013. godine je položila stručni ispit u Ministarstvu zdravlja. Tokom godina, radom u državnim i privatnim ustanovama, stiče veliko iskustvo u prevenciji, dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih. Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Tui Na for children with autism, 2017. god. pri Tui Na Centre, London
 • MNRY Dinamic and postural reflex integration, 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure, 2018. REBT centar, Beograd

a

“Zatvori…“

Dorotea Marušić

Dipl. defektolog-logoped

Rođena je 1986. godine u Zagrebu.  Osnovnu školu je završila u Rumi, a  srednju medicinsku školu u Sremskoj Mitrovici.

“Nastavak…“

Nakon srednje škole upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog defektologa – logopeda. Pripravnički staž je završila na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, na Klinici za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju u Novom Sadu. Višegodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora.

Kontinuirano se stručno usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj i psihološkoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • MNRY Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Trenutno na edukaciji  Racionalno emotivno bihejvioralne terapije- REBT; pridruženi trening centar Institua Alber Elis iz Njujorka, Beograd.

a

“Zatvori…“

Dragana Gvozdenović

Dipl. defektolog

Rodjena 1991. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu, srednju školu i fakultet. Zvanje diplomiranog defektologa stekla je na  Medicinskom fakultetu, na smeru za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju. 

“Nastavak…“

Radno iskustvo stiče radom u školama kao personalni asistent i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece sa različitim razvojnim smetnjama.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Uvod u Brain Gym; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Brain gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta; 2019. Centar za razvoj potencijala dece i mladih “Play” Novi Sad
 • Stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije- radionica “Double doodle play”; 2020. “Move & Learn” Zagreb
 • Building Block Activities of Movement Based Learning; 2020. god. “Move & Learn” Zagreb

a

“Zatvori…“

Jelena Kovačić

Dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Rodjena 1984. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog defektologa – logopeda stiče na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

“Nastavak…“

Dugogodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora, kao i na neuropsihološkoj rehabilitaciji dece i odraslih.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom; 2015. na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Building Blocks Activities of Movement Based Learning; 2015. god. u Vukovom centru u Novom sadu
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRY Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRY NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure; 2018. REBT centar Beograd
 • Brain Gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb

a

“Zatvori…“

Vanja Kostić

Mast. logoped

Rođena je 1985. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu  gde je diplomirala 2009. godine na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba oštećenog sluha.

“Nastavak…“

Pripravnički staž je završila u Domu za decu i omladinu oštećenog sluha pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu. Master rad je odbranila 2019.-e godine na temu “Ekspresivni govor kod dece sa razvojnom disfazijom”. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa govorno-jezičkim poremećajima, kao i sa decom sa oštećenim sluhom.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Primena “KSAFA” sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika, pažnje, ponašanja i učenja; 2012. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRY Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRY NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute

a

“Zatvori…“

logovox