• PRVI PREGLED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 dinara
 • Kontrolni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2000 dinara
 • Logopedski tretman 30min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1300 dinara
 • Logopedski tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 dinara
 • Logopedskog tretmana 60min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Defektološki tretman 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 dinara
 • Defektološki tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 dinara
 • Defektološki tretman 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Neuropsihološko testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000  dinara
 • Tretman neuropsihološke rehabilitacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 dinara
 • Reedukacija psihomotorike  45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 dinara
 • Reedukacija psihomotorike 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800 dinara
 • MNRI Dinamička i posturalna Integracija primitivnih refleksa 2000 dinara
 • MNRI Neurotaktilna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara
 • Tui Na masaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara
 • Building blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara
 • Brain Gym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 dinara
 • Izdavanje potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 dinara

CENOVNIK

PRVI PREGLED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 dinara


Kontrolni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara


Logopedski tretman 30min.  . . . . . . . 1300 dinara


Logopedski tretman 45 min. . . . . . . . 1500 dinara


Logopedskog tretmana 60min . . . . .1800 dinara


Defektološki tretman 30 min . . . . . . 1300 dinara


Defektološki tretman 45 min . . . . . . .1500 dinara


Defektološki tretman 60 min . . . . . . 1800 dinara


Neuropsihološko testiranje . . . . . . . . 6000  dinara


Tretman neuropsihološke rehabilitacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 dinara


Reedukacija psihomotorike  45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 dinara


Reedukacija psihomotorike 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara


MNRI Dinamička i posturalna Integracija primitivnih refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara


MNRI Neurotaktilna integracija . . . 2000 dinara


Tui Na masaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara


Building blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara


Brain Gym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 dinara


Izdavanje potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 dinara