• CENOVNIK VAŽI OD 01. 02. 2024.
 • PRVI PREGLED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 dinara
 • Logopedski tretman 30min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1600 dinara
 • Logopedski tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Logopedskog tretmana 60min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Defektološki tretman 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 dinara
 • Defektološki tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Defektološki tretman 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Neuropsihološko testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7000  dinara
 • Tretman neuropsihološke rehabilitacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 dinara
 • Reedukacija psihomotorike  45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Reedukacija psihomotorike 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2100 dinara
 • MNRI Dinamička i posturalna Integracija primitivnih refleksa 2400 dinara
 • MNRI Neurotaktilna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 dinara
 • Tui Na masaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Building blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 dinara
 • Brain Gym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2100 dinara
 • Talk tool tretman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 dinara
 • Tretman masažnim sondama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 dinara
 • Soundsory program paket 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 dinara
 • Soundsory program paket 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 dinara
 • Soundsory program paket 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 dinara
 • TOMATIS® tretman (cena po jednom ciklusu)  . . . . . . . . . . . 35 000 dinara
 • REBT terapija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600 dinara
 • Testiranje REYNELL razvojnom jezičkom skalom . . . . . . . . . . .6000 dinara
 • Izdavanje potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300 dinara
 • CENOVNIK VAŽI OD 01. 02. 2024.
 • PRVI PREGLED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 dinara
 • Logopedski tretman 30min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1600 dinara
 • Logopedski tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Logopedskog tretmana 60min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Defektološki tretman 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 dinara
 • Defektološki tretman 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Defektološki tretman 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Neuropsihološko testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7000  dinara
 • Tretman neuropsihološke rehabilitacije 2600 dinara
 • Reedukacija psihomotorike  45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 dinara
 • Reedukacija psihomotorike 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2100 dinara
 • MNRI Dinamička i posturalna Integracija primitivnih refleksa 2400 dinara
 • MNRI Neurotaktilna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 dinara
 • Tui Na masaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 dinara
 • Building blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 dinara
 • Brain Gym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2100 dinara
 • Talk tool tretman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 dinara
 • Tretman masažnim sondama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 dinara
 • Soundsory program paket 30 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 dinara
 • Soundsory program paket 45 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 dinara
 • Soundsory program paket 60 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 dinara
 • TOMATIS® tretman (cena po jednom ciklusu)  . . . . . . . . . . . 35 000 dinara
 • REBT terapija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600 dinara
 • Testiranje REYNELL razvojnom jezičkom skalom . . . . . . . . . . .6000 dinara
 • Izdavanje potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300 dinara
 • PRVI PREGLED - 4 000 dinara
 • Logopedski tretman 30 min. - 1 600 dinara
 • Logopedski tretman 45 min. - 1 800 dinara
 • Logopedskog tretmana 60 min. - 2 100 dinara
 • Defektološki tretman 30 min . - 1 600 dinara
 • Defektološki tretman 45 min . - 1 800 dinara
 • Defektološki tretman 60 min . - 2 100 dinara
 • Neuropsihološko testiranje - 7 000 dinara
 • Tretman neuropsihološke rehabilitacije - 2 600 dinara
 • Reedukacija psihomotorike 45 min. - 1 800 dinara
 • Reedukacija psihomotorike 60 min. - 2 100 dinara
 • MNRI Dinamička i posturalna Integracija primitivnih refleksa - 2 400 dinara
 • MNRI Neurotaktilna integracija - 2 400 dinara
 • Tui Na masaža - 2 100 dinara
 • Building blocks - 2 200 dinara
 • Brain Gym - 2 100 dinara
 • Talk tools tretman - 2 600 dinara
 • Tretman masažnim sondama - 2 600 dinara
 • Soundsory program paket 30 min. - 30 000 dinara
 • Soundsory program paket 45 min. - 35 000 dinara
 • Soundsory program paket 60 min. - 42 000 dinara
 • TOMATIS ® tretman (cena po jednom ciklusu) - 35 000 dinara
 • REBT terapija - 2 600 dinara
 • Testiranje REYNELL razvojnom jezičkom skalom - 6 000 dinara
 • Izdavanje potvrda - 1 300 dinara