Primena Talk tools instrumenata u logopedskim tretmanima

Primena Talk tools instrumenata u logopedskim tretmanima

Terapija oralnog postavljanja

(Oral placement therapy-OPT)

Terapija oralnog postavljanja (Oral placement therapy-OPT) je vrsta oralno-motorne terapije koja je fokusirana na specifične pokrete koji su potrebni za govor i hranjenje. Ovakav vid tretmana povezuje auditivni i vizuelni sistem sa taktilnim i proprioceptivnim senzornim sistemima. Primarni ciljevi terapije su poboljšanje funkcije hranjenja i poboljšanje izgovora glasova. Sve vežbe se sprovode uz pomoć Talk tools instrumenata i usmerene su na mišiće vilice, usana, jezika i nepca. Pogodnost ovakve vrste tretmana je da se može primenjivati kod dece i kod odraslih. Tretmani se kreiraju na osnovu detaljne procene, a sprovode se kombinacijom različitih instrumenata u zavisnosti od individualnih potreba svake osobe.

Set sa vibracionom osnovom

Set je namenjen pre svega za tretman senzornih deficita oralne regije. Vibraciona osnova poseduje opciju za različite intenzitete vibracije, tako da se mogu podešavati prema nivou ispoljavanja senzornog deficita. Različiti nastavci su usmereni na vežbanje mišića oralne regije i stvaranje motornih obrazaca koji su potrebni za poboljšanje funkcije hranjenja i artikulacije glasova.

Špatule za vilicu i zagriz     

Mišići vilice su najvažniji mišići u procesu žvakanja, ali su takođe od velike važnosti za pravilan izgovor glasova. Špatule služe za postupno vežbanje mišića vilice, različitih su veličina i napravljene su od materijala koji je prijatan i senzorno prihvatljiv.

Cilindri za vilicu i usne

Cilindri za vilicu su posebno efikasni kod osoba sa cerebralnom paralizom, moždanim insultom, traumatskim povredama mozga, kao i kod svih osoba koje imaju ograničenu pokretljivost vilice. Set sadrži šest cilindara različih veličina i služi za vežbanje zatvaranja vilice kod osoba koje to ne mogu uraditi na nalog za hranjenje i/ili govor, kao i za vežbanje mišića usana.

Gume za žvakanje

Gume za žvakanje se koriste za vežbanje mišića vilice koji utiču na poboljšanje stabilnosti i simetrije vilice. Naučene veštine se zatim mogu preneti na učenje pravilnog žvakanja čvrste hrane, kao i učenju pravilnog izgovora glasova. Gume su takođe korisne za osobe koje imaju potrebe za dodatnom stimulacijom temporomandibularnog zgloba, kao i za ublažavanje simtoma bruksizma.

Instrumenti za vežbanje jezika

Set se sastoji od dva instrumenta koja su veoma važna za vežbanje stabilnosti vilice i odvajanja pokreta jezika od vilice. Jedan instrument se koristi za lateralne pokretre jezika, dok se drugi koristi za vežbanje pokreta vrha jezika ka gore. Ovako uvežbani pokreti primenljivi su za poboljšanje manipulacije hranom tokom žvakanja i nezaobilazni su za učenje pravilnog izgovora glasova

Terapeutske slamčice

Terapeutske slamčice utiču na preciznost pokreta vilice, usana i jezika i podstiču nezavisne pokrete njihovih mišića. Slamčice su razlicitog dijametra i dužine i samim tim pružaju različit nivo otpora pri uvlačenju tečnosti što podstiče jačanje mišića i preciznost njihovih pokreta. Hijerarhijski se koriste u toku tretmana uz kombinovanje sa tečnostima različite gustine.

Set za pravilno usmeravanje vazdušne struje

Pravilno usmerena vazdušna struja je važna karika za pravilnu i preciznu artikulaciju. Primena ovog seta uz kombinovanje drugih talk tools instrumenata, naročito seta slamčica, dovodi do poboljšanja jačine vazdušne struje, ali i do njenog preciznog usmeravanja. Set takođe utiče na oblikovanje mišića usana omogućavajući preciznost njihovih pokreta kod izgovora glasova koji zahtevaju aktivaciju ovih mišića.