GOVORNO-JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE

U dečijem uzrastu može da se javi čitav spektar govorno-jezičkih poremećaja. Neki poremećaji su manje upadljivi , dok drugi vidljivo utiču na detetov razvoj, učenje, socijalizaciju i uopšteno na kvalitet…

0 Comments

Šta je autizam ?

KAKO PREPOZNATI RANE ZNAKE AUTIZMA? KADA POTRAŽITI POMOĆ LOGOPEDA? Kada kažemo reč pervazivno mislimo na pojam koji podrazumeva sveobuhvatan razvoj i odnosise na sve aspekte dečijeg funkcionisanja sa posebnim akcentom…

0 Comments