KADA JE PRAVO VREME DA SE OBRATITE LOGOPEDU?

KADA JE PRAVO VREME DA SE OBRATITE LOGOPEDU?

Period od rođenja do treće godine

„Kada je pravo vreme da potražim pomoć logopeda?“ verovatno je jedno od najčešćih pitanja koje roditelj sebi postavi kada primeti da se dete „razlikuje“ od svojih vršnjaka. Ono što je veoma važno da znate je to da NIKAD NIJE RANO da potržite stručnu pomoć. Jedino rana intervencija može da vam osigura da će vaše dete lakše i brže nadoknaditi propušteno.

Svaka žena u toku trudnoće brine o sebi i trudi se da se što manje izlaže riziko-faktorima kako bi rodila zdravo dete. Naravno postoje neki elementi na koje ne možemo da utičemo: genetski faktori i uticaj sredinskih faktora na plod. Ono na šta možemo da utičemo je postnatalni period u kome razvoj bebe u potpunosti zavisi od nas. U samom razvoju svakog deteta javljaju se faze kroz koje svako od njih mora da prođe. Svaka od tih faza je od izuzetnog značaja za razvoj: prvi plač, pogled, osmeh, prvi glas itd… Ako vaše dete preskoči neku od ovih „ stepenica“ to može dovesti do različitih razvojnih poremećaja.

KOJI SU TO SIMPTOMI NA KOJE TREBA DA OBRATIMO PAŽNJU?!

Prvi simptomi ranih razvojnih poremećaja u perodu od rođenja do 12. meseci mogu da budu:

 • Odsustvo plača
  Odsustvo sisanja, ili slabost mišića oralne muskulature
 • Loše gutanje hrane
 • Odsustvo osmeha
 • Odsustvo vokalizacije a kasnije gukanja i brbljanja
 • Odsustvo reakcije na jake i iznendane zvukove
 • Slabost mišića u telu, preterano je mirno, hipotnično, hipertonično

Simptomi razvojnih poremećaja od 12. do 18.meseci mogu da budu:

 • Odsustvo reakcije kada se obratite vašem detetu po imenu
 • Odsustvo kontakta pogledom
 • Odsustvo motorne imitacije ( pokaži gde zeka pije vodu, ne maše pa-pa, ne pokazuje prstićem ono što želi)
 • Ne izvršava jednostavne vebalne naloge ( „Daj mami..“, „ Pokaži gde je glava.“ )
  Ne razume značenje reči iako ih ne izgovara
 • Ne koristi onomatopeje
 • Odsustvo prvih reči ( mama, tata, baba, daj..)
 • Prisustvo stereotipnih pokreta, bezrazložni nastupi uznemirenosti i smeha

Simptomi razvojnih poremećaja od 18. do 24. meseci mogu da budu:

 • Odsustvo imenovanja običnih predmeta ( jabuka, lopta, auto, lutka…)
 • Odsustvo izvršavanja jednostrukih i dvostrukih naloga
 • Odsustvo izgovaranja jednostavnih reči i fraza
 • Ne odgovara na pitanja „Kako se zoveš“? , „Kako laje pas“ …
 • U rečniku nisu prisutne imenice, glagoli, pridevi
 • Odsustvo govora prilikom igre
 • Ne voli prisustvo druge dece
 • Bezrazložni napadi besa, vriske ili smeha

Simptomi razvojnh poremeća od 24. do 36. meseci mogu da budu:

 • Ne prepoznaje na osnovu slike za šta se predmet upotrebljava ( „ Pokaži mi šta jedemo?“..)
 • Odsustvo rečnika od 500 do 1000 reči
 • Sebe ne zove imenom
 • Ne pokazuje koliko ima godina
 • Ne postavlja pitanja KO?, ŠTA?..
 • Društveno se distancira, prisustvo stereotipnih motornih i verbalnih radnji
 • Agresivnost prema sebi i drugima
 • Odsustvo straha od realnih opasnosti

Važno je napomenuti da ako primetite kod deteta neki od ovih ranih simptoma, to ne znači da će kasnije razviti teže forme razvojnih odstupanja i poremećaja. Želimo da naglasimo da je od bitnog značaj za uspeh podjednako važna rana intervencija kao i razvojni potencijali deteta.

Naš savet je da pričate i da se igrate sa decom. Daljinski upravljač zamenite zvečkom; televizor balonom i loptom; koristite neku od igračaka za razvoj mišljenja, govora i inteligencije. Naša topla preporuka su edukativne igračke iz Pino toys, Eci-pec.

Ako vam je potrebna pomoć tu smo za Vas, jer naš moto je da SVI IMAJU PRAVO NA GLAS I GOVOR!

Vaš

Logopedski centar LogoVox